Na terenie Gminy Stryków frekwencja w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Strykowie, Rady Powiatu Zgierskiego, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz na Burmistrza Miasta-Gminy Stryków wyniosła 49,67 %, za¶ w poszczególnych Obwodowych Komisjach Wyborczych wynosiła ona odpowiednio:
  • w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1:    44,24 %
  • w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2:    53,74 %
  • w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3:    48,53 %
  • w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4:    52,29 %
  • w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5:    54,12 %
  • w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6:    48,53 %
  • w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7:    46,52 %
  • w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8:    52,92 %
  • w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9:    54,20 %
  • w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10:  47,02 %