Skład Komisji:

1.       Grzegorz Kozłowski – Przewodniczący

2.       Anna Ślęzak – Wiceprzewodnicząca

3.       Andrzej Pożarlik - członek

4.       Sławomir Źródło - członek

5.       Bogdan Walczak - członek