Skład Komisji:

1.       Paweł Kasica – przewodniczący komisji

2.       Czesław Polit – wiceprzewodniczący komisji

3.       Włodzimierz Grochocki – członek komisji

4.       Anna Ślęzak – członek komisji

5.       Witold Śliwkiewicz – członek komisji