W sprawie:
ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XLIII/331/2005

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od jej opublikowania w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.