W sprawie:
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XLIII/330/2005

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.