W sprawie:
zmiany nazwy ulicy położonej w mieście Stryków

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XLIII/332/2005

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego