W sprawie:
wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o komunalizację nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XLIII/333/2005

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia