W sprawie:
zwolnień z podatku od nieruchomości w 2006 r.

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XLIII/327/2005

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku