W sprawie:
aktualizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stryków na rok 2005

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XLIII/335/2005

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia