W sprawie:
wyrażenia woli przystąpienia do Programu „LEADER +"

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XLIII/336/2005

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia