W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2005 oraz aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005¬2007

Data uchwały:
2005-11-29

Numer uchwały:
XLIII/324/2005

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia