W sprawie:
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta - gminy Stryków

Data uchwały:
2006-04-26

Numer uchwały:
LI/376/2006

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia