W sprawie:
ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stryków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Data uchwały:
2006-04-26

Numer uchwały:
LI/375/2006

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia