W sprawie:
zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/272/2005 r. Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie powołania inkasentów do poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku ...

Data uchwały:
2006-04-26

Numer uchwały:
LI/373/2006

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia