W sprawie:
zmiany budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2006

Data uchwały:
2006-04-26

Numer uchwały:
LI/372/2006

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia