W sprawie:
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta - Gminy Stryków za rok 2005 i udzielenia absolutorium

Data uchwały:
2006-04-26

Numer uchwały:
LI/371/2006

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia