W sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XXVI/205/2004 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Gminy Stryków

Data uchwały:
2004-10-28

Numer uchwały:
XXIX/234/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia