W sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Data uchwały:
2004-10-28

Numer uchwały:
XXIX/232/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 listopada 2004r. i podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi