W sprawie:
uchwalenia Statutu Jednostki Budżetowej Gminy Stryków „Agroinkubatora" Przedsiębiorczości w Bratoszewicach

Data uchwały:
2004-06-24

Numer uchwały:
XXV/195/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia