W sprawie:
zmiany uchwały NR XXII /177/ 2004 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych oraz kredytów długoterminowych

Data uchwały:
2004-06-24

Numer uchwały:
XXV/193/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia