W sprawie:
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków dla obszaru położonego we wsi Sosnowiec-Pieńki

Data uchwały:
2004-06-24

Numer uchwały:
XXV/191/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia