W sprawie:
uchylenia Uchwały Nr VI/53/2003 Rady Miejskiej w Stry kowie z dnia 12 marca 2003 roku dot. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta - Gminy Stryków oraz uchwał zmieniających

Data uchwały:
2005-04-27

Numer uchwały:
XXXV/280/2005

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia