W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2004 oraz zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004

Data uchwały:
2004-05-13

Numer uchwały:
XXIII/180/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia