W sprawie:
uchwalenia Statutu Jednostki Robót Publicznych w Strykowie

Data uchwały:
2004-05-13

Numer uchwały:
XXIII/179/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia