W sprawie:
zmian budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2004

Data uchwały:
2004-04-27

Numer uchwały:
XXII/178/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia