W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXV/177/2000 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 20 grudnia 2000r. dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku

Data uchwały:
2004-04-27

Numer uchwały:
XXII/176/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia