W sprawie:
przyjęcia przez Gminę Stryków organizacji Dożynek Powiatowych * 2004, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym z zakresu kultury

Data uchwały:
2004-04-27

Numer uchwały:
XXII/175/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia