W sprawie:
zasad podziału środków na doskonalenie zawodowe, opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone

Data uchwały:
2004-04-27

Numer uchwały:
XXII/174/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia