W sprawie:
powierzenia zadań doradcy metodycznego

Data uchwały:
2004-04-27

Numer uchwały:
XXII/173/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia