W sprawie:
zmiany do Uchwały Nr VII/64/99 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 kwietnia 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Lucjana Szenwalda w Strykowie

Data uchwały:
2004-04-27

Numer uchwały:
XXII/172/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 września 2004 roku