W sprawie:
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta -Gminy Stryków za 2003 r. i nieudzielenia absolutorium

Data uchwały:
2004-04-27

Numer uchwały:
XXII/170/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem ogłoszenia