W sprawie:
przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiacych własność gminy

Data uchwały:
2010-11-10

Numer uchwały:
LIV/442/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia