W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2010 oraz zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010 - 2012

Data uchwały:
2010-11-10

Numer uchwały:
LIV/443/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia