W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągania pożyczek długoterminowych i kredytów długoterminowych

Data uchwały:
2010-11-10

Numer uchwały:
LIV/444/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia