W sprawie:
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Wola Błędowa w gminie Stryków

Data uchwały:
2010-11-10

Numer uchwały:
LIV/447/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego