W sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na rok 2010

Data uchwały:
2009-12-29

Numer uchwały:
XLII/331/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z m ocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega opublikowaniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta- Gminy Stryków.