W sprawie:
zmieniająca uchwalę w sprawie zaciągania pożyczek długoterminowych i kredytów długoterminowych

Data uchwały:
2009-12-29

Numer uchwały:
XLII/328/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia