W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków' na rok 2009 oraz zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009 - 2011

Data uchwały:
2009-12-29

Numer uchwały:
XLII/327/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia