W sprawie:
ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta-Gminy Stryków na 2010 rok

Data uchwały:
2009-09-25

Numer uchwały:
XXXVIII/305/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku