W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2009

Data uchwały:
2009-09-25

Numer uchwały:
XXXVIII/304/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia