W sprawie:
zatwierdzenia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.02-10-215/09 pn. „MAM MOŻLIWOŚCI - projekt podnoszący kompetencje kluczowe wśród 231 uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stryków” oraz udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi ...

Data uchwały:
2009-08-28

Numer uchwały:
XXXVII/300/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia