W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Stryków zabudowanej nieruchomości położonej w Strykowie przy ul. Targowej 6

Data uchwały:
2009-08-28

Numer uchwały:
XXXVII/298/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia