W sprawie:
wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Stryków do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bzura”

Data uchwały:
2009-08-28

Numer uchwały:
XXXVII/296/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia