W sprawie:
szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania terminów płatności , rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Stryków i jej jednostkom podległym , warunków dopuszczalności pomocy publicznej ...

Data uchwały:
2010-06-28

Numer uchwały:
XLIX/399/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego