W sprawie:
zatwierdzenia projektu „Jesteśmy razem” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Data uchwały:
2008-05-30

Numer uchwały:
XXI/153/2008

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia