W sprawie:
uchylenia uchwały Nr L/368/2006 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31 marca 2006 r.

Data uchwały:
2008-05-30

Numer uchwały:
XXI/150/2008

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego