W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanych części nieruchomości gryntowych stanowiących własność gminy

Data uchwały:
2008-05-30

Numer uchwały:
XXI/149/2008

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia