W sprawie:
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta - Gminy Stryków

Data uchwały:
2008-05-30

Numer uchwały:
XXI/148/2008

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia