W sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stryków na rok 2009

Data uchwały:
2009-02-25

Numer uchwały:
XXXI/244/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. i podlega opublikowaniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta- Gminy Stryków