W sprawie:
zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków na lata 2007-2013

Data uchwały:
2009-02-25

Numer uchwały:
XXXI/242/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia